Newsletter
 Události
 Novinky

Spuštění našeho nového portálu.


Editovat nebo přidávat více novinek můžete v sekci Moduly v modulu Novinky.

 Doporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Správa technicko provozníní

 • vedení technické evidence bytových domů, administrativních, výrobních a komerčních prostor 
 • uzavírání smluv s dodavateli energií
 • zajištění pravidelných revizí a součinnost při zajištění následných oprav 
 • zajišťování odečtů vodoměrů, spotřeby TUV, elektrické energie a tepla 
 • zajištění havarijní služby 
 • zajišťování oprav a údržby bytových a nebytových domů a komerčních prostor 
 • součinnost při zajišťování větších oprav, rekonstrukcí a organizování s tím spojených výběrových řízení 
 • zastupování při jednání s dodavateli služeb 
 • pravidelná kontrola stavu domů 
 • příprava podkladů a dokumentů pro schůzi SVJ
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu a chodníku  
 • předávání a přejímání bytů a komerčních prostor dle pokynů vlastníka 
 • vyjadřování se k záměrům stavebních úprav, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona 
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně zajištění odborného odhadu nákladů 
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen v rozsahu nevyžadující stavební dozor 
 • zajištění nejvýhodnějšího pojištění domu  
 • asistence při obstarávání bankovních úvěrů, hypoték