Newsletter
 Události
 Novinky

Spuštění našeho nového portálu.


Editovat nebo přidávat více novinek můžete v sekci Moduly v modulu Novinky.

 Doporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

Ceník služeb 2015

Při stanovení celkové ceny za zhotovení rozpočtu jsou rozhodujícími faktory:

  • druh stavby z hlediska složitosti
    stavby velmi jednoduché, stavby jednoduché, stavby standardní, stavby složité, stavby velmi složité
  • druh a kvalita předložené dokumentace
    studie stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební řízení, prováděcí dokumentace
  • požadované výkony
    propočet stavby, výkaz výměr, rozpočet stavby, ocenění rozpočtu

U každé zakázky stanovuji cenu díla vždy individuálně - při sjednávání zakázky s klientem je odhadnuta předběžná cena a je dohodnut způsob stanovení ceny a platby.

Ceny za rozpočtářské práce určuji podle rozsahu zakázky hodinovou sazbou nebo podílem z celkových rozpočtovaných nákladů stavby bez DPH.

1. Hodinová sazba

Podle standardů rozpočtářských prací a metodiky jejich oceňování je jednou z metod, jak dospět k ceně za vypracování rozpočtu, kalkulace podle počtu odpracovaných hodin. 

Tato metoda má nevýhodu, že nelze dopředu při sjednání zakázky na vypracování rozpočtu stanovit, kolik hodin bude třeba. Rovněž vykázaný počet odpracovaných hodin může vyvolat nedůvěru mezi klientem a zhotovitelem.

Přesto, zejména u drobnějších zakázek je tato metoda vhodná.

Obě strany by si před uzavřením smlouvy na vypracování rozpočtu měly dohodnout zejména výši hodinové sazby a určit alespoň nějaký limit, přes který cena za zpracování rozpočtu nepřekročí.

Hodinová sazba by měla odpovídat kvalifikaci rozpočtáře s ohledem na jeho odborné znalosti a zkušenosti a zahrnuje veškeré náklady na pracovníka, tj. především každoroční náklady na aktualizaci programového vybavení a aktualizaci datových souborů ceníků prací a materiálů, náklady na nájem a provoz kanceláře, vlastní mzda, odvody, odpisy počítačů a technického vybavení, ostatní materiálové a režijní náklady, včetně školení, dovolených, přiměřeného zisku atd.

Ceny prací se dle sazebníku cen pohybují v rozsahu:

Pomocné práce 

350,- Kč/hod 

Méně náročné práce 

500,- Kč/hod 

Náročné práce 

600,- Kč/hod 

Velmi náročné a koncepční práce 

800,- Kč/hod 

Vysoce kvalifikované koncepční
a koordinační práce 

1.000,- Kč/hod 

2. Stanovení ceny podílem z celkových rozpočtovaných nákladů stavby bez DPH

Níže uvádím výběr z ceníků rozpočtářských prací publikovaných ÚRS Praha, a.s. Ceníky jsou určeny pro výchozí orientaci klienta. Konkrétní cenu za vypracování rozpočtu stavebního díla řeším individuálně a vzájemnou dohodou s klientem. Je třeba vzít v úvahu, že každá stavba má svá specifika a svůj charakter rozpočtových prací, a tudíž nelze stanovit ceny paušálně.

Položkový rozpočet - novostavba
(dle dokumentace pro provedení a zadání stavby)

Náklady
do (v mil.)

Výkaz výměr

Rozpočet

Celkem

sazba od

sazba do

sazba od

sazba do

sazba od

sazba do

1

3 370

6 430

1 080

2 060

4 450

8 490

2

5 920

8 870

1 900

2 840

7 820

11 710

3

8 160

10 100

2 610

3 230

10 770

13 330

4

9 180

13 260

2 940

4 240

12 120

17 500

5

10 200

14 280

3 160

4 430

13 360

18 710

6

13 770

15 810

4 390

4 900

18 160

20 710

7

15 300

17 340

4 740

5 380

20 040

22 720

8

16 830

18 870

5 220

5 850

22 050

24 720

9

18 360

21 420

5 690

6 840

24 050

28 260

10

19 890

29 580

5 970

8 870

25 860

38 450

20

28 560

36 210

8 570

10 860

37 130

47 070

30

35 700

42 840

10 710

12 850

46 410

55 690

40

42 330

50 490

12 700

15 150

55 030

65 640

50

49 470

57 120

14 840

17 140

64 310

74 260

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Položkový rozpočet - rekonstrukce
(dle dokumentace pro provedení a zadání stavby)

Náklady
do (v mil.) 

Výkaz výměr 

Rozpočet 

Celkem 

sazba od

sazba do

sazba od 

sazba do 

sazba od 

sazba do 

1

3 060

7 140

980

2 280

4 440

9 420

2

5 610

9 180

1 800

3 940

7 410

12 120

3

8 670

13 160

2 780

4 210

11 450

17 370

4

12 750

15 800

4 080

5 060

16 830

20 860

5

15 300

17 850

4 900

5 700

20 200

23 550

6

17 340

19 890

5 550

6 360

22 890

26 250

7

19 380

21 930

6 200

7 020

25 580

28 950

8

21 420

23 970

6 850

7 670

28 270

31 640

9

23 460

26 010

7 510

8 320

30 970

34 330

10

25 500

36 720

8 160

11 750

33 660

48 470

20

35 700

44 880

11 420

14 360

47 120

59 240

30

44 370

51 000

14 200

16 320

58 570

67 320

40

49 980

58 140

15 990

18 600

65 970

76 740

50

57 120

64 260

18 280

20 560

75 400

84 820

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3. Stanovení ceny za rozpočtářské práce a inženýrskou činnost měsíční paušální částkou

Při dlouhodobé či celoroční spolupráci s klientem je možno se dohodnout na měsíční paušální částce za veškeré rozpočtářské práce a inženýrskou činnost v neomezeném rozsahu, druhu stavby, druhu a kvalitě předložené projektové dokumentace, složitosti a časové náročnosti požadovaného výkonu v celkové výši 5.000,- Kč / měsíc.

4. Za obhlídku díla na místě stavby

Cena za každou započatou hodinu 350,- Kč bez DPH a náhrada za jízdné vlastním dopravním prostředkem ve výši 8,- Kč/km bez DPH podle skutečně ujetých km (dopravu po Přerově a okolí do 10km neúčtuji).

5. Slevy z ceníku služeb

Na ceny uváděné v ceníku služeb (viz. Body č. 1 a 2) poskytuji slevy 10 - 20% dle rozsahu prací. Při dlouhodobé spolupráci a bezproblémové platební morálce může být sleva upravena individuálně.

V Přerově dne 1. 1. 2015