Newsletter
 Události
 Novinky

Spuštění našeho nového portálu.


Editovat nebo přidávat více novinek můžete v sekci Moduly v modulu Novinky.

 Doporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

inverstorsko inženýrská činnost

 • vedení a řízení staveb - stavbyvedoucí
 • výkon funkce technického (stavebního) dozoru investora při realizaci stavby 
 • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků 
 • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí 
 • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení 
 • projednání projektu pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení 
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu a garančních zkoušek, dohled nad plněním garancí zhotovitele 
 • zajištění vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond) a LPF (lesní půdní fondu), zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu, majetkoprávní agendy, nájemní smlouvy apod.
 • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
 • konzultační a poradenská činnost